Planowanie przestrzenne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Raporty z konsultacji społecznych SUiKZP i MPZP - planowanie z mieszkańcami

Raporty z konsultacji społecznych SUiKZP i MPZP - planowanie z mieszkańcami

21 kwietnia 2022

W załączeniu przekazujemy raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w Gminie Łukta w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" w zakresie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo i Florczaki. 

Przejdź do - Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

30 grudnia 2021

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych !

Punkt konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy Łukta, otwarty będzie 31.12.2021 roku od godziny 7.00 do godziny 13.00. W punkcie konsultacyjnym będzie można dowiedzieć się o:

 • zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo;
 • nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego powiększenia cmentarza we Florczakach;
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta.
Przejdź do - Akcja - Konsultacja

Akcja - Konsultacja

20 grudnia 2021

Konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego rozpoczęliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie oraz w szkole filialnej w Mostkowie, prezentując młodemu pokoleniu zasady działania strony www.konsultacje.lukta.com.pl , za pośrednictwem której osoby zainteresowane mają możliwość bezpośredniego wzięcia udziału w kształtowaniu przestrzeni Gminy Łukta, nie wychodząc z domu. Wystarczy jedynie się zarejestrować, a następnie poczynić uwagi. Pamiętaj: TWÓJ GŁOS JEST WAŻNY!

Podczas trwających już konsultacji społecznych dyskutujemy o tym, czy:

 • w Kotkowie na dz. ew. 16/2-16/8 zamieniamy las na teren pod domki letniskowe??
 • we Florczakach na dz. ew. 194/1, 195/1, 302/2 i 303/1 powiększamy cmentarz??
 • podoba się nam nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego??

Przypominamy, że jeżeli droga on-line na przekazanie nam twojej cennej uwagi nie jest tą właściwą, posiadamy wydrukowane formularze, które następnie należy przekazać pracownikowi Referatu Gospodarki Terenowej lub wysłać skan na adres konsultacje@lukta.com.pl.

 

Czytaj więcej o: Akcja - Konsultacja
Przejdź do - Projekt grantowy „Planowanie z mieszkańcami”

Projekt grantowy „Planowanie z mieszkańcami”

1 grudnia 2021

Gmina Łukta przystąpiła do projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, dzięki któremu przeprowadzi konsultacje społeczne na etapie wyłożenia projektów do publicznego wglądu. Przedmiotem konsultacji będą:

 • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta
 • Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo obejmującego działki nr: 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 16/6; 16/7; 16/8
 • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Łukta obejmującego działki nr: 194/1; 195/1; 302/2; 303/1; w obrębie Florczaki z przeznaczeniem na cmentarz
Czytaj więcej o: Projekt grantowy „Planowanie z mieszkańcami”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5821