Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zakończenie realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta”

Zakończenie realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta”

23 sierpnia 2023
Przejdź do - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

16 maja 2023

 

Dnia 27 kwietnia 2023 r. Gmina Łukta podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00, Działanie: RPWM.05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie: RPWM.05.04.01 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Łukta oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez poprawienie efektywności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych.

Cele szczegółowe projektu:

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-16
Data publikacji:2023-05-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1617