Informacje dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie 57/2023 - w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

14 listopada 2023

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łukta na lata 2019-2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wol

29 października 2020

Ogłoszenie o konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Łukta na 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

29 października 2020

Informacja dla organizacji pozarządowych

22 września 2020

W załącznikach dostępny jest formularz zgłoszeniowy propozycji zadań priorytetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku. Proszę o wysłanie wypełnionego formularza na e-mail: m.swierczynska@lukta.com.pl bądź o dostarczenie do Urzędu Gminy w Łukcie do  dnia 29 września 2020r. (poniedziałek).

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

9 czerwca 2020

Wójt Gminy Łukta zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie .

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.06.2020 r. do godziny 1200 drogą mailową na adres: lukta@lukta.com.pl. Szczegóły dostępne są pod nr tel. 0 (89) 647 50 70 wew.33 lub pod adresem e-mail: m.swierczynska@lukta.com.pl 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

6 marca 2020
Wójt Gminy Łukta zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie .
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.03.2020 r. drogą mailową na adres: lukta@lukta.com.pl . Szczegóły dostępne są pod nr tel. 0 (89) 647 50 70 wew.33 lub pod adresem e-mail: m.swierczynska@lukta.com.pl 

Zmianie ulega termin spotkania konsultacyjnego w sprawie uchwalenia Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś

22 października 2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Łukta na 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11 października 2019

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

12 lutego 2019

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21541