Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 czerwca 2020

Wójt Gminy Łukta zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie .

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.06.2020 r. do godziny 1200 drogą mailową na adres: lukta@lukta.com.pl. Szczegóły dostępne są pod nr tel. 0 (89) 647 50 70 wew.33 lub pod adresem e-mail: m.swierczynska@lukta.com.pl 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3157