Zakończenie realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 sierpnia 2023

Dnia 8 sierpnia 2023 r. Gmina Łukta zakończyła realizację projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00, Działanie: RPWM.05.04.00 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie: RPWM.05.04.01 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Głównym celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Łukta oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez poprawienie efektywności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wzrost efektywności i skuteczności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Łukta oraz ponowne włączenie jednostki OSP z terenu Gminy do plutonu ratowniczego w ramach struktur wojewódzkiego obwodu operacyjnego,
 • Zwiększenie możliwości ochrony cennych przyrodniczo terenów, obszarów chronionych, sieci NATURA 2000 oraz redukcji emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania,
 • Zmniejszenie wielkości strat materialnych oraz ilości ofiar zdarzeń,
 • Podniesienie poziomu zaufania do służb ratowniczych, poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług.

Dzięki realizacji projektu udało się uzyskać następujące efekty:

 • Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej – 4385 osób,
 • Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów – 4385 osób.

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 787 750,86 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wyniosło 388 752,20 zł.

Projekt dotyczy zakupu nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek OSP z terenu Gminy Łukta: OSP Łukta nowoczesny średni wóz ratowniczo–gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem, opryskiwacz spalinowy (1 szt.), OSP Florczaki – opryskiwacz spalinowy (1szt.), radiotelefon nasobny (1 szt.), butle do aparatów powietrznych (2 szt.), maski do aparatów powietrznych (2 szt.), OSP Ględy - aparat powietrzny (1 kpl), butle do aparatów powietrznych (2 szt.), maski do aparatów powietrznych (2 szt.), OSP Worliny - aparat powietrzny (1 kpl.), co umożliwi skuteczną walkę o ochronę środowiska w czasie zagrożeń ekologicznych i katastrof drogowych w Gminie Łukta. Projekt stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów w ochronie przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ekologicznej w Gminie Łukta.

W ramach tego projektu, w październiku 2017 r. dokonano już zakupu wozu strażackiego dla OSP Łukta.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wóz strażacki

  Wóz strażacki

 • Powiększ zdjęcie Maska do aparatu

  Maska do aparatu

 • Powiększ zdjęcie Radiotelefon

  Radiotelefon

 • Powiększ zdjęcie Aparat powietrzny

  Aparat powietrzny

 • Powiększ zdjęcie butla do aparatu

  butla do aparatu

 • Powiększ zdjęcie opryskiwacz spalinowy

  opryskiwacz spalinowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-08-23
Data publikacji:2023-08-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:885