Projekt grantowy „Planowanie z mieszkańcami”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 grudnia 2021

Gmina Łukta przystąpiła do projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, dzięki któremu przeprowadzi konsultacje społeczne na etapie wyłożenia projektów do publicznego wglądu. Przedmiotem konsultacji będą:

  • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta
  • Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo obejmującego działki nr: 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 16/6; 16/7; 16/8
  • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Łukta obejmującego działki nr: 194/1; 195/1; 302/2; 303/1; w obrębie Florczaki z przeznaczeniem na cmentarz

Środki na przeprowadzenie konsultacji uzyskane zostały w ramach grantu z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo konsultacji społecznych

    Logo konsultacji społecznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-01
Data publikacji:2021-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:575