Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 października 2021

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Łukta zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru.

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:

- dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownych dokumentów. Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie dla opiekuna (dot. uczniów szkół podstawowych) + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/klauzula RODO
  2. Oświadczenie dla ucznia - szkoła średnia (dot. uczniów szkół podstawowych) + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/klauzula RODO
  3. Wskazanie sprzętu
  4. w razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Druki można pobrać zarówno w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej www.lukta.com.pl 

 

Miejsce składania dokumentów  – Urząd Gminy Łukta

Termin składania oświadczeń – 22 października 2021 r.

Dane kontaktowe w sprawie naboru:

Piotr Kawiecki tel. 89 647 50 70 wew. 33

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-15
Data publikacji:2021-10-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:604