Dofinansowania z Funduszy Państwowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łukta

11 maja 2022

 

 

Nazwa programu: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łukta

Wartość dofinansowania: 6 650 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 8 646 900 ,00 zł

Krótki opis zadania: Inwestycja obejmuję budowę drogi o nawierzchni asfaltowej z Florczak do Kotkowa, modernizację ulic w m. Łukta (Sosnowa, część ul. Jeziornej, Brzozowa, Zagrodowa, Polna, Jabłoniowa, Orzechowa) oraz drogi w m. Mostkowo.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

17 grudnia 2021

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
    1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
    2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
  3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:920