Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 lipca 2024

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo, gmina Łukta mająca na celu poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Łukta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujące wyniki operacji:

- Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę  – 4,310 km,

- Systemy  kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 4,254 km.

Dnia 15 grudnia 2022 r. Gmina Łukta podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Umowę o przyznanie pomocy Nr 00126-65150-UM1410029/22 na realizację wyżej wymienionej operacji.

Zakończenie operacji nastąpiło dnia 10.05 2024 r.

Koszt operacji wynosi 3 936 370 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 776 470 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-07-01
Data publikacji:2024-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:205