Jesteś tutaj: Start / O Gminie / Statut Gminy

Statut Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UCHWAŁA NR III/22/2003
RADY GMINY W ŁUKCIE
z dnia 26 lutego 2003 roku

w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Łukta Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 22, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) – Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala Statut Gminy Łukta w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała nr XVIII/110/96 z 31 maja 1996 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Łukta.
2. Uchwała nr II/8/98 z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukta.
3. Uchwała nr XII/97/99 z dnia 30 września 1999 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukta.
4. Uchwała nr XX/181/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukta.
5. Uchwała nr XXXI/279/2001 z dnia 14 września 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukta.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 .
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-13
Data publikacji:2016-12-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12427