Informacje dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy

31 maja 2017

Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy

31 maja 2017

Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wyko

4 stycznia 2017
Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) gdy organ ogłaszający konkurs nie wymaga:
-Dodatkowych informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego ( Cz. IV.5.) oraz
-wyceny wkładu rzeczowego w pozycjach: Kalkulacji przewidywanych kosztów – kolumna ,,z wkładu rzeczowego”(Cz. IV.8.) i Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – wiersz 3.2. ,,Wkład rzeczowy” (Cz. IV.9.).

Tekst aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

4 stycznia 2017

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

20 października 2016

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13421