Informacje dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Tekst aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

4 stycznia 2017

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

20 października 2016

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4 października 2016

Sprawozdanie realizacji „Rocznego Programu Współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami..."

31 maja 2016

Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami..."

31 maja 2016

Zaproszenie do konsultacji dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

26 lutego 2016

Zaproszenie do składania zapotrzebowania na użytkowanie pomieszczeń biurowych centrum użyteczności publicznej

4 lutego 2016

Szkolenie - Jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie."

4 lutego 2016

Szkolenie "Jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie."

 Stowarzyszenie Przystań wraz ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 16:30-19:00  w Ostródzie w Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9.

Czytaj więcej o: Szkolenie - Jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie."

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7 października 2015

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15490