Informacje dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 października 2018

Komisje Konkursowe - zapraszamy

1 lutego 2018

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie niektórych zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2a w/w ustawy, istnieje konieczność powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji. W pracach komisji mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (które nie składają ofert w zakresie danego zadania konkursowego!).

Czytaj więcej o: Komisje Konkursowe - zapraszamy

Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

19 grudnia 2017

Zaproszenie na spotkanie z dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

22 listopada 2017

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

17 listopada 2017

Ogłoszenie o Konsultacjach - Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2018 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3 listopada 2017

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy

31 maja 2017

Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy

31 maja 2017

Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wyko

4 stycznia 2017
Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) gdy organ ogłaszający konkurs nie wymaga:
-Dodatkowych informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego ( Cz. IV.5.) oraz
-wyceny wkładu rzeczowego w pozycjach: Kalkulacji przewidywanych kosztów – kolumna ,,z wkładu rzeczowego”(Cz. IV.8.) i Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – wiersz 3.2. ,,Wkład rzeczowy” (Cz. IV.9.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15487