Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

GT.6840.7.2023.DP - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

11 kwietnia 2024

Zbiórka zużytych opon samochodowych

10 kwietnia 2024

Przywozy i odwozy do i z Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 07.04.2024 r

29 marca 2024

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2024

28 marca 2024
Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
    1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 
    2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
  3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1
Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2024

Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz

28 marca 2024

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo, gmina Łukta

28 marca 2024

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

18 marca 2024

Dotyczy: rocznika podstawowego 2005 oraz roczników starszych 2000-2004.

Szanowni Państwo niebawem otrzymacie „Wezwania do kwalifikacji wojskowej”, która dla mieszkańców Gminy Łukta przeprowadzona zostanie w dniu  11.04.2024r  w miejscu   wskazanym w wezwaniu( Powiatowa Komisja Lekarska Centrum Użyteczności Publicznej Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 9) Proszę dokładnie zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania.
 
Gdybyście z ważnych przyczyn nie mogli stawić się do kwalifikacji we wskazanym dniu pamiętajcie, że można to  uczynić od dnia 28.03.2024r  do  29.04.2024r. W przypadku konieczności skorzystania z innego terminu (niż 11.04.2024r.)  proszę o skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Łukcie tel. 895444079 – Kamila Piotrowska mail:k.piotrowska@lukta.com.pl
 
Przypominamy również, że zgodnie z art. 5 ust.2 ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. 2022.poz.671). pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Ci z Was, którzy nie dopełnili tego obowiązku muszą to uczynić niezwłocznie.
 
Zwrot kosztów przejazdu będzie realizowany na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń , podstawą naliczenia jest tabela cen za bilety jednorazowe   w komunikacji samochodowej.
 
Pamiętajcie w pomieszczeniach  Powiatowej Komisji Lekarskiej mogą przebywać tylko osoby wezwane do kwalifikacji -  posiadające wezwanie.
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert 2024

15 marca 2024

XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

15 marca 2024

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Czytaj więcej o: XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne