Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego w związku z protestami rolników na terenie całego kraju

21 lutego 2024

Webinarium nt. "Oferta wsparcia dla przedsiębiorców z branży turystycznej"

20 lutego 2024

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne (webinarium) dotyczące możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych tematyką wsparcia finansowego działalności turystycznej i okołoturystycznej. W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze warunki i zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 - 2027.

Termin spotkania: 11 marca 2024 r. w godzinach 10.00 -11.30,

 Miejsce spotkania: Spotkanie on-line, platforma Zoom.

 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie :

https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/szkolenie/68/webinar-oferta-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej

Rekrutacja trwa do 05.03.2024 r.

Potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie wraz z linkiem do spotkania przesłane zostaną przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej o: Webinarium nt. "Oferta wsparcia dla przedsiębiorców z branży turystycznej"

STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

16 lutego 2024

*/Szanowni Państwo,/*

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem *STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24*, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Czytaj więcej o: STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

8 lutego 2024

GT.6840.6.3.2023.DP - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tryb bezprzetargowy

1 lutego 2024

GT.6840.4.3.2023.DP - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości KOTKOWO dz. 212/3

18 stycznia 2024

GT.6840.3.3.2023.DP - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości KOTKOWO dz. 212/1

18 stycznia 2024

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024

3 stycznia 2024

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że wraz z początkiem roku 2024 uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualna stawka wynosi 29 zł za osobę. 

Zmianie uległ również termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, którą należy uiści z góry do 15 dnia każdego miesiąca.  

W urzędzie gminy nie będą już dostępne książeczki opłat za gospodarowanie odpadami, ostatnie sztuki można ze stolika z drukami. 

Przypominamy, że harmonogram wywozu nieczystości znajduje się na stronie Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko https://www.czystesrodowisko.eu/ oraz w załączeniu. 

Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024

Informacja o pracy Urzędu Gminy Łukta

29 grudnia 2023

W związku z tym, że dzień 6 stycznia 2024r., jest dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę, zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ustalam, iż dzień 2 stycznia 2024 r., dla pracowników Urzędu Gminy Łukta jest dniem wolnym od pracy. 

Czytaj więcej o: Informacja o pracy Urzędu Gminy Łukta