Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

15 lipca 2024

W dniu 10.07.2024 r. Gmina Łukta zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość zadania 363 037,00 zł, w tym dofinansowanie z środków UE 301 321,00 zł, ze środków BP 61 716,00 zł.

Czytaj więcej o: Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo

1 lipca 2024

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo, gmina Łukta mająca na celu poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Łukta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej o: Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo, gmina Łukta i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotkowo

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich.

26 czerwca 2024

Szanowni Rolnicy i Użytkownicy Gospodarstw Rolnych!

Praca w rolnictwie, jak pokazuje doświadczenie, niesie ze sobą zagrożenia, które dotykają nie tylko samych rolników, ale również ich rodziny, w tym dzieci pomagające w gospodarstwach. Każdego roku media informują nas o tragicznych wypadkach na wsi. W 2023 roku na terenie naszego województwa odnotowano 408 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Choroba lub kalectwo narażają rolnika i jego rodzinę na trudności związane z leczeniem i opieką oraz powodują straty materialne. Choć nie da się cofnąć zaistniałych zdarzeń, można im zapobiegać.

Czytaj więcej o: List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich.

APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DEWASTACJI MIENIA PUBLICZNEGO

21 czerwca 2024

Drodzy Mieszkańcy oraz podróżni, z przykrością informujemy o przypadkach dewastacji mienia publicznego i aktach wandalizmu, które dwukrotnie zaobserwowaliśmy na terenie parkingu przydrożnego znajdującego się przy drodze wojewódzkiej Nr 527 (Łukta – Olsztyn), nad jeziorem Isąg. Zniszczono tzw. „gabiony” – podstawy pod ławki, stoły i kwietniki. Rozerwano konstrukcję z prętów, a zawartość gabionów – kamienie „otoczaki” skradziono. Zostały zniszczone kamery, które były umieszczone w pobliżu parkingu.

Czytaj więcej o: APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DEWASTACJI MIENIA PUBLICZNEGO

GT.6850.1.1.2024.DP - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.

13 czerwca 2024

FN.526.1.2024 - Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego

12 czerwca 2024

GT.6840.7.2.2023.DP - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Kojdy, w miejscowości Zajączkowo dz. 134/1

6 czerwca 2024

GT.6840.4.5.2023.DP - IV przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Kotkowo dz. 212/3

23 maja 2024

GT.6840.3.5.2023.DP - IV przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Kotkowo dz. 212/1

23 maja 2024