Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o naborze do służby w Straży Granicznej

26 stycznia 2022

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

10 stycznia 2022

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Czytaj więcej o: Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

GT.6840.9-11.2021 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

31 grudnia 2021
Przejdź do - Logo%20konsultacje

Punkt konsultacyjny

30 grudnia 2021

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych !

Punkt konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy Łukta, otwarty będzie 31.12.2021 roku od godziny 7.00 do godziny 13.00. W punkcie konsultacyjnym będzie można dowiedzieć się o:

  • zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo;
  • nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego powiększenia cmentarza we Florczakach;
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta.
Czytaj więcej o: Punkt konsultacyjny

Obwieszczenie ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Łukta-Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 (...)

28 grudnia 2021

Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii (znak: DLI-III.7621.4.2020.AW.29) uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 18/19 dnia 16 grudnia 2019 r., znak: IGR-II.7820.1.12.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 (z wyłączeniem skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527, drogi powiatowej nr 1203N i drogi gminnej nr 157016N od km ok. 95+830 do km ok. 96+007)”

Czytaj więcej o: Obwieszczenie ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Łukta-Olsztyn od km ok. 75+200 do km ok. 97+030 (...)

GT.6840.8.2021 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustanego ograniczonego

10 grudnia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

10 grudnia 2021

UWAGA PTASIA GRYPA

10 grudnia 2021

Realizując zalecenia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków apelujemy o wzmożenie czujności i przestrzeganie zasad w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Przypominamy również  o obowiązku wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  4 kwietnia 2017 roku   sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. rok 2017, nr 0, poz. 722) w §1 ust1 pkt 2 lit. B polegającym na   zgłaszaniu do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków trzymanych stale  w pomieszczeniach mieszkalnych, obowiązek ten ciąży na każdym hodowcy drobiu. Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie do  Powiatowego Lekarza Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym

Czytaj więcej o: UWAGA PTASIA GRYPA

GT.6831.5.2020 - Odwołanie rokowań na sprzedaż budynku mieszkalnym przy ulicy Warszawskiej 7 wraz z udziałem wynoszącym 9/100 w gruncie, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 252/1 o powierzchni 1264 m2

6 grudnia 2021