Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

9 czerwca 2020

Wójt Gminy Łukta zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie .

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.06.2020 r. do godziny 1200 drogą mailową na adres: lukta@lukta.com.pl. Szczegóły dostępne są pod nr tel. 0 (89) 647 50 70 wew.33 lub pod adresem e-mail: m.swierczynska@lukta.com.pl.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Informacja

8 czerwca 2020

Informujemy, że

 12 czerwca 2020 r. 

Urząd Gminy w Łukcie będzie NIECZYNNY

Czytaj więcej o: Informacja

Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert 2020

11 maja 2020

GT.6840.15.2019 - III Przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Łukta dz. 252/2

8 maja 2020

GT.6840.14.2019 - III Przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Ględy dz. 182/5

8 maja 2020