Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zabytek zadbany

12 stycznia 2017

Już trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj więcej o: Zabytek zadbany

Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wyko

4 stycznia 2017
Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) gdy organ ogłaszający konkurs nie wymaga:
-Dodatkowych informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego ( Cz. IV.5.) oraz
-wyceny wkładu rzeczowego w pozycjach: Kalkulacji przewidywanych kosztów – kolumna ,,z wkładu rzeczowego”(Cz. IV.8.) i Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – wiersz 3.2. ,,Wkład rzeczowy” (Cz. IV.9.).
Czytaj więcej o: Instrukcja Wypełniania ofert wg Wzoru Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wyko

Tekst aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

4 stycznia 2017

Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert

4 stycznia 2017

Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Łukta w I kwartale 2017

4 stycznia 2017