Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert 2020

11 maja 2020

GT.6840.15.2019 - III Przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Łukta dz. 252/2

8 maja 2020

GT.6840.14.2019 - III Przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Ględy dz. 182/5

8 maja 2020

GT.6840.5.2019 - IV Przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Kotkowo dz. 88/79

8 maja 2020

GT.6840.3.2019 - IV Przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Wynki dz. 124/10

8 maja 2020