Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko: Młodszy referent d/s rachunkowości

13 listopada 2018

Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 - 2021

26 października 2018
Działając na podstawie art. 24 e ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1152 z późn.zm.) Wójt Gminy Łukta podaje do publicznej wiadomości, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RET.070/85/D2/2018.KR z dnia 15 października 2018 r. zatwierdził taryfę  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Łukta  na okres 3 lat.
Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 25 października 2018 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 2 listopada 2018 r. na okres 3 lat.
Czytaj więcej o: Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 - 2021

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko: Sekretarza Gminy

24 października 2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

24 października 2018

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łukta na lata 2019-2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

16 października 2018