Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Weryfikacja dokumentów - GRANTY PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

23 listopada 2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców obowiązek weryfikacyjny dokumentacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR". W związku z powyższym osoby, które złożyły wnioski do Gminy Wrocław proszone są, w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 r. o dostarczenie

  • członek rodziny to jest rodzic, dziadek, pradziadek, opiekun prawny pracował w PPGR wskazanym w punkcie 2b oświadczenia, (honorowane są następujące kserokopie dokumentów np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacją o zatrudnieniu oraz zaświadczenia wydane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenia wydane przez ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych lub też inne dokumenty wydane przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PPGR).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-23
Data publikacji:2021-11-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:336