Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

6 marca 2020

Wójt Gminy Łukta zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie .
Zgłoszenia przyjmowane są do 10.03.2020 r. drogą mailową na adres: lukta@lukta.com.pl . Szczegóły dostępne są pod nr tel. 0 (89) 647 50 70 wew.33 lub pod adresem e-mail: m.swierczynska@lukta.com.pl 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-06
Data publikacji:2020-03-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3273