Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Od stycznia 2018r. JPK - jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

24 października 2017

Od 1 stycznia 2018 roku każdy mikroprzedsiębiorca (nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników), a także rolnik prowadzący działalność rolniczą będący czynnym podatnikiem VAT, składający deklaracje N/AT, będą mieli obowiązek wysyłać co miesiąc plik JPK_VAT.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?
Mikroprzedsiębiorca to firma zatrudniająca do 10 osób i osiągająca obrót roczny do 2 milionów euro, jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zatem wszystkie firmy będą podlegać ustawowemu obowiązkowi, co miesięcznej wysyłki JPK N/AT do Ministerstwa Finansów, bez względu na to czy deklaracje N/AT składane są kwartalnie czy miesięczne.
Wiąże się to również z obowiązkiem prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży N/AT.

Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo od podatku N/AT, czyli tych którzy nie są czynnymi podatnikami N/AT oraz organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne

Na czym polega obowiązek przekazywania JPK_/AT?

Polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_N/AT), dotyczy wyłącznie struktury o nazwie: „ewidencje zakupu i sprzedaży N/AT - JPK_VAT”.
Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.

Czym jest JPK_VAT?

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji N/AT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Korzyści dla przedsiębiorców:

1. Eliminacja nieuczciwych kontrahentów i zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom lepszych i równych warunków na rynku
2. Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca uporządkuje dane na temat swoich transakcji, co pozwala na lepszą kontrolę wewnętrzną w firmie jak i weryfikację ze strony urzędu
3. Dzięki JPK_VAT urząd skarbowy będzie posiadał dane na temat transakcji przedsiębiorców, co zmniejszy liczbę kontroli wyrywkowych, urząd będzie mógł skupić się na nieuczciwych podatnikach, dzięki czemu uczciwi będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności
4. Przedsiębiorca będzie miał możliwość skorygowania bez konsekwencji błędów w JPK, po otrzymaniu powiadomienia z urzędu skarbowego o stwierdzonych rozbieżnościach
5. Uwiarygodnienie przedsiębiorcy w postrzeganiu przez partnerów handlowych 
6. Sprawniejszy zwrot VAT-u, skrócony czas z 60 do 25 dni (w branży budowlanej do 15 dni).

Jakiej użyć aplikacji do wysyłu JPK?

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpieczną i bezkosztową Aplikację Klient JPK, która ułatwia podatnikom generowanie i wysyłanie plików JPK. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem drugiej przydatnej aplikacji księgowej AK Mikrofirma, która w przyszłości umożliwi przedsiębiorcom, oprócz generowania i wysyłania plików JPK, wystawianie i ewidencjonowanie faktur.

W jaki sposób autoryzować wysyłkę JPK?

Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny). Profil zaufany można potwierdzić w swoim urzędzie skarbowym.
Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest pobranie tzw.: „UPO”, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, stanowiącego dowód, że JPK faktycznie został wysłany.

Gdzie szukać szczegółowych informacji na temat JPK?

- na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.ipk.mf.qov.pl 
- na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Ostródzie: http://www.warminskomazurskie.kas.qov.pl/urzad-skarbowv-w-ostrodzie, w zakładce: Wiadomości/Aktualności
- bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego - na Sali Obsługi Podatnika oraz 
- kontaktując się z wyznaczonymi osobami w sprawie obsługi plików JPK:
Marek Rożyński, e-mail: marek.rozvnski@wm.mofnet.qov.pl, tel. 89 640 71 42
Maria Piątek, e-mail: maria.piatek@wm.mofnet.qov.pl, tel. 89 640 71 42.

UWAGA!

Zachęcamy mikroprzedsiębiorców do przesyłania pliku JPK_VAT przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku jego stosowania. Przesyłając Jednolity Plik Kontrolny VAT już za październik, listopad i grudzień 2017 r. przedsiębiorca skorzysta ze sprawniejszego zwrotu VAT-u, poprzez skrócony czas z 60 do 25 dni (w branży budowlanej do 15 dni).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1638