„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 października 2017

 

„Dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  oraz Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”

Informujemy, że Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚIGW, Część 1) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Zadanie zgłoszone zostało do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  (edycja 2017)”. Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie  85% -  kwota dofinansowania wynosi: 28367,16 zł (w tym 35% ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). Całkowita wartość zadania to: 33373,14 zł.

Celem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone ilością odpadów azbestowych skierowanych do unieszkodliwienia, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji.

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łukta”

W roku 2017 w celu umożliwienia mieszkańcom i innym podmiotom pomocy finansowej przy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gmina Łukta wzięła udział w konkursie z powyższego zakresu.

 W 2017 r. objęto unieszkodliwianiem i zabezpieczaniem pokryć dachowych zawierających azbest o łącznej masie 68,730 Mg (tony).

Zgłoszone nieruchomości stanowią własność prywatną osób fizycznych.

Demontaż, transport i utylizacja azbestu wykonywane zostały przez firmę posiadającą aktualne zezwolenia na odbiór odpadów zawierających azbest.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-09
Data publikacji:2017-10-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:563